PL | EN | DE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018/ RPLU - na dostawę prasy krawędziowej

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie,

firma  AIR&D zaprasza do składania ofert na dostawę: Prasy krawędziowej

 

Wybór wykonawcy w związku z opublikowanym Zapytaniem ofertowym NR 02/2018/ RPLU - na dostawę prasy krawędziowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wyborze Wykonawcy w związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie Dostawcy Prasy krawędziowej prowadzonym w związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności i rozwój AIR&D Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, dywersyfikację działalności i uruchomienie specjalistycznej linii technologicznej do produkcji podzespołów, w tym innowacyjnych wirników nośnych do budowy statków powietrznych – wiatrakowców” realizowanego w ramach Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Dotacje bezpośrednie.

 

 Wybrany Wykonawca to firma: SafanDarley B.V.

 

 

COPYRIGHTS © 2018  ALL RIGHTS RESERVED BY AIR&D